fbpx

5 principes voor een geslaagde presentatie

5 principes voor een geslaagde presentatie
15 november 2018 Master Cantilis

1 Presenteren is een verhaal vertellen.

Een geïllustreerd verhaal, daarvoor dienen de slides die achter de spreker gepresenteerd worden. Velen maken de denkfout dat de presentatie aandacht moet krijgen, terwijl zij als spreker proberen niet in de weg te lopen.Hebt u onlangs een performance – pardon, presentatie – van influencers als Bart De Waele of Steven Van Belleghem bijgewoond? Zag u hoe zij als een acteur het podium innemen? Precies!

Bart de Waele op Unizo Topseminar

2 Een beeld zegt meer dan…

Juist, u weet het. En toch. Veel presentaties zijn Word-documenten in vermomming. Wie zijn publiek iets te lezen wil aanbieden, gebruikt daarvoor papier of een computerscherm. Dan kun je structuur geven, en spelen met alle instrumenten die lange teksten behapbaar maken.
Omgekeerd is een presentatie (geprojecteerd of groot scherm op afstand) eigenlijk niet geschikt om grote hoeveelheden informatie in detail over te brengen. Een presentatie printen en de hand-outs uitdelen, is een compromis à la Belge dat geen aanmoediging verdient.

3 Een beeld zegt meer… bis.

Beelden zeggen veel, inderdaad. Bewegende beelden misschien nog meer. Maar geen enkel beeld zegt alles wat het moet zeggen zonder kader, samenvatting of begeleidende informatie. Op televisie vindt u die reportage van David Attenborough toch zo interessant? Maar blijft ze even interessant zonder geluid? Bij een geslaagde presentatie komt veel van de impact uit de totaalbeleving: wat de spreker vertelt, het beeld dat je ziet en wat je erbij leest als extra informatie vormen samen een idee dat blijft hangen.

4 Een presentatie doorzenden als samenvatting van een vergadering. Done or not done?

Natuurlijk is het nuttig om vergaderingen achteraf samen te vatten. Of om nog even te herhalen wat u vertelde, zodat het verder kan doordringen. Is uw presentatie daarvoor te zwaar? Maak er een pdf van. Wilt u meer verzenden dan u kon vertellen? Dan raden wij aan om de presentatie aan te vullen door een of meer extra documenten. Zo blijft het onderscheid tussen het kernverhaal en de addenda mooi zichtbaar, en creëert u geen overload aan megabytes in de mailbox van uw gesprekspartners.

5 De mooiste presentaties zijn door professionals met gespecialiseerde programma’s gemaakt, en dus niet meer updatebaar. Juist of niet?

Ja, een indrukwekkende grafiek vereist een professioneel en geïnspireerd oog. Professionele designers gebruiken inderdaad speciale programma’s die meer design-effecten toelaten. Maar daar horen twee opmerkingen bij. Vooreerst: sterk design brengt tot uiting wat de inhoudelijke specialisten capteren, bedenken en verwoorden. Vergeet dus de impact van een sterke copywriter niet. En verder: een praktische methode om hiermee om te gaan, is onderscheid maken tussen uw algemene bedrijfspresentatie die niet elke dag verandert, en de specifieke inhoud voor elke afzonderlijke gelegenheid die u graag zelf invult en aanpast zonder vertragingen en tussenkomsten waar u moet op wachten. Als uw bureau met u meedenkt, zullen zij voor de tweede soort inhoud templates aanleveren die qua stijl aansluiten bij de eerste soort informatie. De combinatie van beide geeft u the best of both worlds.